preload
Część 2


Angielski na Szóstkę
Część 2Dla średnio zaawansowanych

Autor: Patrycja Obara
Liczba lekcji: 15 (w tym 3 lekcje próbne)


Bezterminowy dostęp:
67 zł
Lesson 16: I'm wearing jeans and a white T-shirt.
Na pierwszej lekcji kursu dla średniozaawansowanych zajmiemy się kolejnym czasem teraźniejszym - Present Continuous, którego używamy mówiąc o rzeczach, dziejących się w tej chwili. Poznasz też słownictwo "odzieżowo-obuwnicze". Na koniec wybierzemy się na zakupy do sklepu odzieżowego.


Lesson 17: How can I get to the station?
Lekcja bardzo przydatna dla przyszłych turystów i podróżników. Nauczysz się na niej nazywać różne miejsca w mieście, pytać o drogę i udzielać informacji, jak dokądś dojść. Opowiem Ci też o zasadach stosowania przedimka określonego "the".


Lesson 18: I lived in London three years ago.
Na tej lekcji zaczniemy mówić sobie o Past Simple, czyli podstawowym czasie przeszłym. Na pierwszy ogień pójdą zdania z czasownikami regularnymi. Nauczysz się również podawać kompletne daty w języku angielskim.


19
Lekcja 19: Poszłam wczoraj późno spać.
Lesson 19: I went to sleep late last night.
Past Simple ciąg dalszy - tym razem zajmiemy się czasownikami nieregularnymi oraz formą przeszłą czasownika "to be".
Niedostępna


20
Lekcja 20: Leje jak z cebra!
Lesson 20: It's raining heavily!
Jak wskazuje już sam temat zajęć, pomówimy sobie na tej lekcji o bardzo istotnej w niektórych krajach anglojęzycznych kwestii, a mianowicie o pogodzie. Nauczysz się też nazywać różne emocje, nie tylko te związane z warunkami atmosferycznymi, oraz tworzyć przysłówki od przymiotników.
Niedostępna


21
Lekcja 21: Wczoraj o 7 czytałam twojego maila.
Lesson 21: I was reading your e-mail yesterday at 7.
Tym razem pomówimy sobie o czasie przeszłym często wykorzystywanym w opowiadaniach, a mianowicie Past Continuous. Poznasz też wysoce przydatne w dzisiejszych czasach słownictwo związane z komputerami i Internetem.
Niedostępna


22
Lekcja 22: Tom przechodził przez ulicę, gdy poślizgnął się na skórce od banana.
Lesson 22: Tom was crossing the street when he slipped on a banana skin.
Oprócz tego, że dokończymy sobie temat czasu Past Continuous, poznasz na tej lekcji słownictwo związane z przygodami, które spotykają nas na co dzień - wszak każdemu zdarza się na przykład potknąć czy utknąć w korku. Omówimy także stopniowanie przymiotników.
Niedostępna


23
Lekcja 23: Co się stało?
Lesson 23: What's the matter?
Lekcja poświęcona ciału i kwestiom zdrowotnym. Nauczysz się nazywać części ciała i schorzenia, rejestrować się do lekarza, zachowywać już podczas wizyty oraz udzielać porad Twoim nie najlepiej czującym się znajomym.
Niedostępna


24
Lekcja 24: Zamierzam jechać nad morze.
Lesson 24: I'm going to go to the seaside.
Na tych zajęciach nauczysz się opowiadać o swoich planach na przyszłość, a w szczególności na wakacje czy urlop. Dowiesz się też, jak nazywają się po angielsku przedmioty, których uczymy się w szkole.
Niedostępna


25
Lekcja 25: Pomogę ci!
Lesson 25: I'll help you!
Lekcja poświęcona czasowi przyszłemu, Future Simple. Nauczysz się też oferować pomoc osobom w potrzebie, składać obietnice i mówić o swoich nadziejach.
Niedostępna


26
Lekcja 26: Jeśli przyjedziesz pociągiem, to odbiorę cię ze stacji.
Lesson 26: If you come by train, I will pick you up from the station.
Na tych zajęciach zajmiemy się Conditionals, czyli trybami warunkowymi. Przekładając z polskiego na nasze, poznasz konstrukcje, dzięki którym będziesz mógł mówić o tym "co będzie, gdy...". Wybierzemy się także na lotnisko i zapoznamy ze słownictwem związanym z podróżami drogą powietrzną.
Niedostępna


27
Lekcja 27: Krowa to zwierzę, które żyje na farmie.
Lesson 27: A cow is an animal which lives on the farm.
Lekcja skoncentrowana na przyrodzie i naszych braciach mniejszych. Nauczysz się nazywać dzikie i domowe zwierzęta oraz elementy krajobrazu. Na koniec zajmiemy się zdaniami podrzędnie złożonymi.
Niedostępna


28
Lekcja 28: Czy kiedykolwiek byłeś w Szkocji?
Lesson 28: Have you ever been to Scotland?
Pierwsza lekcja na temat ostatniego czasu omawianego na tym kursie, czyli Present Perfect. Dzięki niemu będziesz mógł opowiadać o swoich życiowych doświadczeniach. Poznasz też trzecią formę czasowników nieregularnych z lekcji czwartej.
Niedostępna


29
Lekcja 29: Właśnie wróciłam z wakacji.
Lesson 29: I have just come back from holiday.
Podczas tej lekcji porównamy sobie czasy Present Perfect i Past Simple. Poznasz też kilka bardzo popularnych w języku angielskim czasowników złożonych.
Niedostępna


30
Lekcja 30: Mówi się, że angielski to dobra zabawa!
Lesson 30: It is said that English is fun!
Na ostatniej lekcji tego kursu zajmiemy się jeszcze jednym zagadnieniem gramatycznym, czyli stroną bierną. Na deser przygotowałam dla Ciebie kilka najpopularniejszych angielskich idiomów.
Niedostępna


TEST
Test końcowy
Final test
Test końcowy sprawdzający i oceniający Twoją wiedzę po przerobieniu kursu.