preload
Część 3


Angielski na Szóstkę
Część 3Dla średnio zaawansowanych - poziom wyższy

Autor: Patrycja Obara
Liczba lekcji: 15 (w tym 3 lekcje próbne)


Bezterminowy dostęp:
67 zł
Lesson 31: I used to play volleyball when I was younger.
Pierwsza lekcja w tej części kursu będzie poświęcona konstrukcji "used to", za pomocą której możemy opowiadać o rzeczach, które robiliśmy w przeszłości, ale już ich nie robimy, a także o naszych przyzwyczajeniach. Omówimy też sobie bardziej zaawansowane słownictwo związane z ciałem człowieka.


Lesson 32: I had never seen Paris before I went there last month.
Obszar gramatyczny omówiony na tej lekcji to czas Past Perfect, czyli zaprzeszły. Zajmiemy się też słownictwem – nazwiemy różne etapy w życiu człowieka i omówimy sobie kilka popularnych idiomów.


Lesson 33: When he finally came, I had been waiting for half an hour.
Na lekcji 33. rozwiniemy temat Past Perfect, tym razem jednak zajmiemy się tym czasem w aspekcie Continuous. Poznasz też słówka związane z gotowaniem i nazwy różnych artykułów spożywczych.


34
Lekcja 34: On powiedział, że wkrótce nas odwiedzi.
Lesson 34: He said he would visit us soon.
Na tej lekcji po raz pierwszy zajmiemy się słowotwórstwem. Nauczysz się tworzyć inne formy wyrazów za pomocą przedrostków. Omówimy sobie też podstawy przytaczania czyichś wypowiedzi w mowie zależnej oraz zagadnienie następstwa czasów.
Niedostępna


35
Lekcja 35: Mary zapytała mnie, czy cieszę się z nowej pracy.
Lesson 35: Mary asked me if I was happy about the new job.
Lekcja 35. będzie kontynuacją tematu mowy zależnej. Poznasz najpopularniejsze czasowniki, za pomocą których można wprowadzać czyjeś wypowiedzi. Zajmiemy się też słownictwem z zakresu szeroko rozumianej kultury – muzyki, sztuki, literatury, teatru i kina.
Niedostępna


36
Lekcja 36: Ostatnio naprawiono mi samochód.
Lesson 36: I have had my car repaired recently.
Na lekcji 36. opowiemy sobie o tym, jak tworzyć zdania w stronie biernej w różnych czasach. Poznasz też konstrukcję "have something done". W części poświęconej słownictwu zajmiemy się problemami życia codziennego (plamami, usterkami i tak dalej).
Niedostępna


37
Lekcja 37: Media są źródłem informacji.
Lesson 37: Media are a source of information.
Lekcja ta poświęcona będzie w przeważającej mierze słownictwu. Rozwiniemy na niej temat słowotwórstwa (a dokładniej sposobów tworzenia rzeczowników i przymiotników) oraz zajmiemy się słownictwem z dziedziny mediów. Będzie też mały akcent gramatyczny, a mianowicie omówimy sobie zaimki zwrotne.
Niedostępna


38
Lekcja 38: Gdybym była na Twoim miejscu, zadzwoniłabym na policję.
Lesson 38: If I were you, I would call the police.
Pierwsza z cyklu lekcji poświęconych trybom warunkowym. Zaczniemy od drugiego trybu, czyli Second Conditional. Poznasz też słownictwo związane z przestępczością i prawem.
Niedostępna


39
Lekcja 39: Gdyby nie biegał i nie skakał, to nie złamałby sobie nogi.
Lesson 39: If he hadn't run and jumped, he wouldn't have broken his leg.
Na lekcji 39. zajmiemy się kolejnym, trzecim trybem warunkowym, czyli Third Conditional. Omówimy sobie również słownictwo związane z różnego rodzaju wypadkami oraz popularne czasowniki złożone, czyli Phrasal Verbs.
Niedostępna


40
Lekcja 40: Gdyby Rob zagrał wtedy na loterii, byłby dziś bogatym człowiekiem.
Lesson 40: If Rob had played the lottery then, he would be a rich man today.
Ostatnia lekcja, na której będziemy się zajmować trybami warunkowymi. Tym razem będą to tryby mieszane, 3+2 oraz 2+3. Będziesz również miał okazję zapoznać się z listą popularnych kolokacji, czyli silnych związków wyrazowych.
Niedostępna


41
Lekcja 41: Chciałabym mieć więcej pieniędzy!
Lesson 41: I wish I had more money!
Na tej lekcji nauczysz się wyrażać swoje życzenia i żale oraz składać innym życzenia na przykład z okazji urodzin. Poszerzysz też swój zasób słownictwa o tematykę finansowo-bankową.
Niedostępna


42
Lekcja 42: Zadzwoń do mnie, gdy tylko dotrzesz na miejsce.
Lesson 42: Call me as soon as you get there.
Lekcja 42. będzie się koncentrować głównie na słownictwie. Poznasz całą długą listę rzeczowników i przymiotników złożonych (jest to kolejne zagadnienie z obszaru słowotwórstwa). Akcentem gramatycznym będą zdania czasowe.
Niedostępna


43
Lekcja 43: O tej porze w przyszłym tygodniu będą jechać do Berlina.
Lesson 43: At this time next week they will be driving to Berlin.
Lekcja 43. będzie pierwszą z trzech poświęconych czasom przyszłym. Na początek zajmiemy się czasem Future Continuous. Omówimy sobie też słownictwo związane ze środowiskiem naturalnym i jego ochroną.
Niedostępna


44
Lekcja 44: Do marca przyszłego roku minie 10 lat, odkąd zostałam nauczycielką.
Lesson 44: By March next year I will have been a teacher for 10 years.
Kolejny czas przyszły, jakim się zajmiemy, to Future Perfect. Poświęcimy też chwilę na pracę nad słownictwem – tym razem związanym z edukacją i rozwojem zawodowym.
Niedostępna


45
Lekcja 45: Zanim przyjedzie pociąg, będę tu już czekać od godziny.
Lesson 45: By the time the train comes, I will have been waiting here for an hour.
Na ostatniej lekcji w ramach tego kursu zajmiemy się ostatnim z serii czasów przyszłych, czyli Future Perfect Continuous. Jeśli chodzi o słownictwo, to zaczniemy od różnic między językiem formalnym a nieformalnym, przejdziemy przez listę spójników, a skończymy na różnicach między brytyjską a amerykańską odmianą języka angielskiego.
Niedostępna


TEST
Test końcowy
Final test
Test końcowy sprawdzający i oceniający Twoją wiedzę po przerobieniu kursu.