preload

Lekcja 6

Each and every use of "each" and "every"


Słowa "each" i "every" poznajemy na dość wczesnych etapach nauki języka angielskiego. Paradoks polega na tym, że często nawet wiele lat później, kiedy zdajemy kolejne egzaminy na coraz wyższych poziomach zaawansowania, ciągle mamy z tymi słówkami problem. Kiedy ich używać? Jaka jest między nimi różnica? W którym miejscu w zdaniu powinny się pojawiać? Na dzisiejszej lekcji postaram się rozwiać wszelkie Twoje wątpliwości.

Witaj!

W każdym języku są takie słowa, które w zależności od kontekstu zmieniają swoje znaczenie, czy też których w jednym kontekście można użyć, a w innym już nie. Czasem różnice między nimi można wyjaśnić jednym zdaniem i dwoma przykładami, a czasem trzeba im poświęcić nieco więcej uwagi. Dziś zajmiemy się jednym z takich słówek - będzie to "each". Niby proste i często używane, a jednak niesie ze sobą wiele niespodzianek. Mam nadzieję, że po tej lekcji słówko to już niczym Cię nie zaskoczy.

Zacznijmy od tego, że podstawowe znaczenie słowa "each" to "każdy". Użyjemy go w tym znaczeniu w przykładowym zdaniu:
We will talk to each candidate today.
Porozmawiamy dziś z każdym kandydatem.

I tu należy wspomnieć o różnicy między słowami "each" i "every". Oba znaczą "każdy", jednak "each" używamy w odniesieniu do każdej z dwóch rzeczy czy osób (lub więcej), a "every" wtedy, kiedy mówimy o każdej z co najmniej trzech rzeczy (osób, itp.). Mówiąc prościej, tam gdzie mowa jest o co najmniej trzech osobach (rzeczach), możemy "each" i "every" stosować zamiennie, a tam, gdzie tylko o dwóch, możemy użyć jedynie "each". Oto przykłady:

The doctor tested each of her eyes.
Lekarz zbadał każde z jej oczu.

I get up at 6 every day.
Wstaję o 6 każdego dnia.

I get up at 6 each day.
Wstaję o 6 każdego dnia.

Czasami te dwa słowa łączy się w jedno wyrażenie, które również oznacza "każdy", ale służy podkreśleniu tego znaczenia. Krótko mówiąc, można je przetłumaczyć jako "każdy bez wyjątku". Oto wspomniane wyrażenie:

each and every
każdy bez wyjątku

Sformułowanie to pojawiło się w tekście piosenki "My Way", śpiewanej przez Paula Ankę, Franka Sinatrę, Robbiego Williamsa i wielu innych wykonawców. Utwór ten został napisany przez Paula Ankę w oparciu o francuską piosenkę "Comme d'habitude". Tekst napisany przez Ankę nie ma jednak żadnego związku z oryginałem, a i melodia została mocno zmodyfikowana. Mówi się, że utwór ten doczekał się rekordowej ilości wykonań przez różnych muzyków (być może pamiętasz nawet "Żyłem jak chciałem" Stachurskyego ;) - tak, tak, to ta sama piosenka). Posłuchaj teraz fragmentu utworu w wykonaniu Robbiego Williamsa podczas koncertu w Royal Albert Hall w Londynie:

Robbie Williams
I've lived a life that's full
I've travelled each and every highway [come on!]
And more [everybody!], much more than this,
I did it my way.
Żyłem pełnią życia
Jeździłem każdą autostradą [no dalej!]
Co więcej [wszyscy razem!], znacznie więcej,
Zrobiłem to po swojemu

W tym samym znaczeniu będziemy używać również sformułowania "every single".

every single
każdy bez wyjątku

Często, tak jak w przytoczonych powyżej przykładach dotyczących wstawania o 6 rano, znaczenie zdania nie zmieni się, niezależnie od tego, którego słowa postanowimy użyć. Czasem jednak występuje niewielka różnica w znaczeniu. Spójrz na następujące przykłady:

Every person injured in that accident was taken to hospital.
Każda z osób rannych w tamtym wypadku została zabrana do szpitala.

They talked to each candidate for 30 minutes.
Rozmawiali z każdym kandydatem 30 minut.

W pierwszym zdaniu słowo "every" moglibyśmy przetłumaczyć jako "wszyscy". Czyli zdanie to po polsku mogłoby zabrzmieć następująco: "Każda osoba ranna w tamtym wypadku została odwieziona do szpitala". W drugim zdaniu "each" będzie znaczyć tyle co "każdy z osobna", czy "każdy kolejny" - "Z każdym kolejnym kandydatem rozmawiali przez 30 minut". Użycie "every" w tym drugim zdaniu byłoby już lekkim zgrzytem - ktoś mógłby wywnioskować z niego, że rozmowy prowadzono ze wszystkimi kandydatami jednocześnie.

Jak być może zauważyłeś, we wszystkich przykładach po "each" użyłam rzeczownika w liczbie pojedynczej. Istnieje jednak również konstrukcja "each of", po której używamy liczby mnogiej. Oto przykłady:

I've got three dogs. Each of them is brown.
Mam trzy psy. Każdy z nich jest brązowy.

Each of her eyes is a different color.
Każde jej oko jest innego koloru.

Z "of" można użyć także słowa "every", tyle, że pojawi się w takim sformułowaniu jeszcze słówko "one". Spójrz na przykład:

Every one of them is wrong!
Każdy z nich się myli!

I've seen every one of these films.
Widziałam każdy z tych fimów!

Jest pewien sposób, żeby uniknąć stosowania "of" w połączeniu z "each". Trzeba będzie tylko "each" przesunąć w inne miejsce w zdaniu, a mianowicie:

- za czasownik "to be", czasowniki modalne, czy też operator. Oto przykłady:

They are each angry.
Każdy z nich jest zły

We should each go home now.
Każdy z nas powinien już iść do domu.

You have each been informed about the consequences.
Każdy z was został poinformowany o konsekwencjach.

- przed inny, dowolny czasownik, na przykład:

They each had a different idea.
Każdy z nich miał inny pomysł.

The boys each got ill after the trip.
Każdy z chłopców rozchorował się po wycieczce.

"Each" możemy użyć również wtedy, kiedy mówimy o jakiejś grupie osób i chcemy powiedzieć, ile czegoś każda z nich dostanie (kupi, itp.). Wówczas "each" pojawi się na końcu zdania. Tak będzie w poniższych przykładach:

We got $5000 bonus each.
Każdy z nas dostał 5000 dolarów premii.

The children bought one apple each.
Każde z dzieci kupiło po jednym jabłku.

W ten sam sposób zbudujemy zdanie mówiąc o tym, ile coś kosztuje, waży, mierzy, i tak dalej. Na przykład:

The books cost $10 each.
Każda z książek kosztowała 10 dolarów.

They sold us three bags of flour, weighing 50 kilos each.
Sprzedali nam trzy worki mąki, z których każdy ważył 50 kilogramów.

Często używane jest również sformułowanie "each one", znaczące mniej więcej "każdy z nich". Spójrz na poniższe przykłady:

Joanna bought three dresses this week and each one is pink.
Joanna kupiła w tym tygodniu trzy sukienki i każda z nich jest różowa.

I have four good friends. Interestingly, each one works as a teacher.
Mam czterech dobrych przyjaciół. Co ciekawe, każdy z nich pracuje jako nauczyciel.

W tego typu zdaniach równie dobrze możesz zamiast "one" i użyć "of them", albo w ogóle pominąć dodatkowe słowa i użyć samego "each". Zobacz, jak to będzie wyglądało:

She bought three dresses this week and each is pink.
Joanna kupiła w tym tygodniu trzy sukienki i każda z nich jest różowa.

I have four good friends. Interestingly, each of them works as a teacher.
Mam czterech dobrych przyjaciół. Co ciekawe, każdy z nich pracuje jako nauczyciel.

Zapewne w różnych piosenkach czy filmach natknąłeś się już na sformułowanie "each other", czyli "wzajemnie". Można je zastąpić również wyrażeniem "one another", które będzie znaczyć dokładnie to samo, chociaż "each other" częściej użyjemy odnosząc się na przykład do konkretnych osób, a "one another" w bardziej ogólnych stwierdzeniach. Oto przykłady:

People often don't listen to one another.
Ludzie często nie słuchają się nawzajem.

John and Tom suddenly looked at each other.
John i Tom nagle spojrzeli na siebie wzajemnie.

Wyrażenie "each other" zostało wykorzystane w wielu piosenkach. Jedną z bardziej znanych jest "One", piosenka zespołu U2, wydana w 1991 roku. Zespół przechodził wówczas kryzys i być może rozpadłby się, gdyby nie to, że Edge, gitarzysta grupy, w pewnym momencie zaproponował szkielet właśnie tego utworu. Sam tekst piosenki, napisany później przez Bono, opowiada o trudnościach związanych z budowaniem i podtrzymywaniem relacji z innymi ludźmi. Dochód ze sprzedaży singla "One" przeznaczony został na walkę z AIDS. Sam utwór uznawany jest za jedną z najlepszych piosenek wszech czasów i od 1992 pojawia się na każdym bez wyjątku koncercie U2. Posłuchaj fragmentu tej piosenki.

U2
Have you come here for forgiveness
Have you come to raise the dead
Have you come here to play Jesus
To the lepers in your head

Did I ask too much
More than a lot
You gave me nothing
Now it's all I got
We're one
But we're not the same
Well we
Hurt each other
Then we do it again
Czy przyszedłeś tu po przebaczenie
Czy przyszedłeś wskrzeszać zmarłych
Czy przyszedłeś grać Jezusa
Przed trędowatymi w twojej głowie

Czy prosiłem o zbyt wiele
Więcej niż dużo
Nic mi nie dałeś
A teraz to wszystko co mam
Jesteśmy jednością
Jednak nie jesteśmy tacy sami
Ranimy się wzajemnie
A potem znów to robimy

Uwaga! Żebyśmy mogli użyć "each other" lub "one another", musimy mówić o co najmniej dwóch osobach (czy też zwierzakach). Wyrażenia te tłumaczy się często jako "siebie" ("John i Tom nagle spojrzeli na siebie"), jednak musisz pamiętać, że to w zasadzie to samo, co "siebie nawzajem". Czyli gdyby była mowa o samym Tomie, który spojrzał na siebie, to musielibyśmy to powiedzieć w następujący sposób:

Tom looked at himself in the mirror and saw he was dirty.
Tom spojrzał na siebie w lustrze i zobaczył, że jest brudny.

Zresztą, nawet gdyby John i Tom przeglądali się w lusterku jednocześnie, ale patrzyli tylko na siebie samych, a nie siebie nawzajem, również nie użylibyśmy "each other". Powiedzielibyśmy tak:

John and Tom looked at themselves in the mirror and saw they were dirty.
John i Tom spojrzeli na siebie w lustrze i zobaczyli, że są brudni.

Wróćmy teraz jeszcze na chwilę do słówka "every". Będzie ono nam potrzebne, kiedy będziemy chcieli powiedzieć "nie każdy". Aby uzyskać to znaczenie, wystarczy przed "every" dodać "not". Na przykład:

Not every student works hard.
Nie każdy student ciężko pracuje.

Not every summer is hot and sunny in Poland.
Nie każde lato w Polsce jest gorące i słoneczne.

"Every" można też użyć w znaczeniu, w jakim używamy słowa "co" w wyrażeniach typu: co dwie godziny, co tydzień, co pięć miesięcy. Zobacz:

every two hours
co dwie godziny

every week
co tydzień

every five months
co pięć miesięcy

Uwaga! "Every day" pisane oddzielnie oznacza "każdego dnia", czyli "codziennie". "Everyday" pisane łącznie oznacza "codzienny".

every day
codziennie

everyday
codzienny

Gdybyś chciał powiedzieć "co drugi tydzień" (miesiąc, dzień, itp.), możesz użyć sformułowania "every second week" ("month", "day", itp.). W mowie potocznej bardzo często spotykamy się jednak z wyrażeniem "every other". Na przykład:

We visit our aunt every second week.
Odwiedzamy naszą ciocię co drugi tydzień.

We visit our aunt every other week.
Odwiedzamy naszą ciocię co drugi tydzień.

Być możę domyślasz się już, skąd się wzięły słowa takie jak "everybody", czy "everything". "Everybody" to jak "każde ciało" ;), czyli po prostu "każdy". "Everything", to "każda rzecz", czyli "wszystko". "Everywhere" to "każde miejsce", czyli oczywiście "wszędzie".

everybody
każdy

everything
wszystko

everywhere
wszędzie

Na koniec mam dla Ciebie jeszcze sympatyczne wyrażenie, bardzo często używane rozmowach, a tłumaczone jako "od czasu do czasu". Po angielsku będzie to:

every now and then
od czasu do czasu

A oto przykład użycia tego wyrażenia w zdaniu:

Every now and then I like to sit and do nothing for a while.
Od czasu do czasu lubię sobie chwilę posiedzieć nic nie robiąc.

Na koniec mam dla Ciebie jeszcze jedną piosenkę - chyba flagowy przykład tekstu z użyciem słowa "every". Będzie to The Police, "Every breath you take". Utwór napisany został przez Stinga i wydany w 1983 roku. Przez osiem tygodni znajdował się na pierwszym miejscu listy przebojów magazynu Billboard i zdobył dwie nagrody Grammy. Szacuje się, że to właśnie ta piosenka przyniosła Stingowi 1/4, a nawet 1/3 jego całkowitych dochodów "muzycznych". Sting napisał tę piosenkę po rozstaniu ze swoją żoną. Chociaż jest ona czasem interpretowana jako ciepły utwór o miłości, to jednak tak naprawdę opowiada o chorobliwej zazdrości, potrzebie kontroli i śledzenia czyjegoś każdego kroku. Zachęcam Cię do wysłuchania fragmentu tego utworu i oczywiście zwrócenia uwagi na słówko "every":

The Police
Every breath you take
And every move you make
Every bond you break
Every step you take
I'll be watching you

Every single day
And every word you say
Every game you play
Every night you stay
I'll be watching you

Oh, can't you see
You belong to me
How my poor heart aches
With every step you take
Każdy oddech, jaki weźmiesz
Każdy ruch, jaki wykonasz
Każda więź, jaką zerwiesz
Każdy krok jaki zrobisz
Będę cię obserwował

Każdego dnia, bez wyjątku
Każde słowo, które wypowiesz
Każda gra, w którą zagrasz
Za każdym razem, gdy zostaniesz na noc
Będę cię obserwował

Och, czyż nie widzisz
Że należysz do mnie
Jak moje biedne serce cierpi
Z każdym twoim krokiem


Na dzisiaj to już wszystko. Zachęcam Cię do wykonania ćwiczeń do dzisiejszej lekcji, dzięki którym dobrze sobie utrwalisz przerobiony dziś materiał. Mam nadzieję, że od dzisiaj "each" i "every" nie będą już mieć przed Tobą żadnych tajemnic :)

See you next time!
PatrycjaŹródła użytych cytatów
"My Way"
Muzyka: Claude François
Słowa: Paul Anka
Wykonanie: Robbie Williams

Kliknij miniaturkę aby zobaczyć nagranie

"One"
Muzyka i słowa: U2
Wykonanie: U2

Kliknij miniaturkę aby zobaczyć nagranie

"Every breath you take"
Muzyka i słowa: Sting
Wykonanie: The Police

Kliknij miniaturkę aby zobaczyć nagranie

Lekcja | Ćwiczenia | Ściąga


Czy chcesz się nauczyć angielskiego?
Podobała Ci się ta lekcja i lubisz taki styl nauki? Interesuje Cię język angielski i chcesz się go nauczyć od podstaw, aż do poziomu pozwalającego na swobodną konwersację? Nie masz czasu ani pieniędzy na drogie kursy w szkołach językowych?

Jeśli tak, to właśnie dla Ciebie jest przeznaczony nasz internetowy kurs Angielski na Szóstkę!Informacja o lekcjach bonusowych
Lekcje bonusowe są rozszerzeniem naszych standardowych kursów i są przeznaczone głównie dla osób, które już z tych kursów korzystają bądź zamierzają z nich skorzystać. Lekcje te dotyczą konkretnego słownictwa tematycznego (związanego np. z kulturą, obyczajami, geografią itp.) bądź określonego zagadnienia gramatycznego, nie ujętego szczegółowo w kursach standardowych.

Aktualnie lekcje bonusowe są całkowicie bezpłatne i pełnią funkcję promocyjną, zachęcając do korzystania z naszych standardowych kursów językowych z serii "Na Szóstkę".