preload

Lekcja 6

Each and every use of "each" and "every"
Ćwiczenie 1.   Exercise 1.

Przetłumacz wyrażenia
a)co drugi dzień
b)od czasu do czasu
c)co cztery godziny


Ćwiczenie 2.   Exercise 2.

Wybierz pasujące słowo.
a) Jim and Ann fell in love then they looked at for the first time.
b) There are four rooms in this house. them is really nice.
c) person in this room is my family member.


Ćwiczenie 3.   Exercise 3.

Ułóż słowa w odpowiedniej kolejności, żeby utworzyć zdania. Pamiętaj o kropkach na końcu zdań.
a) CDs, each, The, cost, $25
b) person, win, can, every, Not
c) one, to, talk, People, another, should
Wszystkie ćwiczenia


Lekcja | Ćwiczenia | Ściąga


Czy chcesz się nauczyć angielskiego?
Podobała Ci się ta lekcja i lubisz taki styl nauki? Interesuje Cię język angielski i chcesz się go nauczyć od podstaw, aż do poziomu pozwalającego na swobodną konwersację? Nie masz czasu ani pieniędzy na drogie kursy w szkołach językowych?

Jeśli tak, to właśnie dla Ciebie jest przeznaczony nasz internetowy kurs Angielski na Szóstkę!Informacja o lekcjach bonusowych
Lekcje bonusowe są rozszerzeniem naszych standardowych kursów i są przeznaczone głównie dla osób, które już z tych kursów korzystają bądź zamierzają z nich skorzystać. Lekcje te dotyczą konkretnego słownictwa tematycznego (związanego np. z kulturą, obyczajami, geografią itp.) bądź określonego zagadnienia gramatycznego, nie ujętego szczegółowo w kursach standardowych.

Aktualnie lekcje bonusowe są całkowicie bezpłatne i pełnią funkcję promocyjną, zachęcając do korzystania z naszych standardowych kursów językowych z serii "Na Szóstkę".