preload

Zestaw 3

Pytanie o drogę - Asking the way

Zestaw próbny
Liczba słów i zdań w tym zestawie: 22
Naciśnij poniższy przycisk Start lub wciśnij klawisz Enter, aby rozpocząć naukę.

Zestaw 2Zestaw 2 Wszystkie zestawy Zestaw 4 Zestaw 4